MP Million Network บริษัทเครือข่ายสัญชาติไทย เกิดขึ้นจากอุดมการณ์อันแรงกล้าของผู้ก่อตั้งบริษัท พศิน และพีรญา ดีสุข สองขุนพลหัวใจนักสู้ ทำธุรกิจด้วยปณิธาน ในการคืนกำไรให้แผ่นดิน วันนี้ ผู้นำ MP Million Network ทั่วประเทศ ขออาสา นำทัพเกษตรกรไทย เข้าสู่ AEC ด้วยนวัตกรรมล่าสุด ทำเกษตรโดยไม่ใช้เคมี แต่ได้ผลดีกว่า ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ย้อนเวลาสู่ยุคที่แผนดินไทย ...ยังเป็น “แผ่นดินทอง”   

ถึงเวลา เปิดประตู “สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ 100 เปอร์เซนต์ กับเรา เอ็มพี มิลเลี่ยน เน็ทเวิร์ค

 

รับซื้อสินค้าเกษตรที่ใช้สินค้า MP

15 กันยายน 2556

      ข่าวดีของคนใช้สินค้า MP เต็มระบบ เรากำลังพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตผลที่ใช้สินค้า MP โดยรับซื้อทั้งหมด ในราคาที่ท่านต้องการ และสำหรับผู้ส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าในประเทศ ที่ต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัยจากเคมี สามารถติดต่อเพื่อซื้อสินค้าได้ในราคายุติธรรม

              .....รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

phnkar_tlad.html
phaph_kickrrm/phaph_kickrrm.html
tarang_kar_xbrm.html
por_mo_chan.html
phlitphanth.html

คลิกที่ภาพเพื่อโหลดไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับพิมพ์ป้ายไวนิล